Obavještenje korisnicima

Od 01.07.2021. godine, HercNet Telekomunikacije biće dostupne i na području grada Tomislavgrada.